Wet Identificatie Dienstverlening (WID)

Om er zeker van te zijn dat een financiële dienstverlener weet met wie zij zaken doet, schrijft de Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) ons voor dat wij de identiteit van elke cliënt, gemachtigde en vertegenwoordigingsbevoegde op een correcte manier hebben vastgesteld. Van sommige klanten kunnen wij dat niet aantonen via een kopie van een legitimatiebewijs in onze administratie. Deze klanten hebben we vriendelijk gevraagd om even langs te komen met een geldig legitimatiebewijs. Onderstaande lijst kan helpen bij het beantwoorden van mogelijke vragen.

Waarom moet ik me eigenlijk laten identificeren?
De “Wet Identificatie bij dienstverlening” verplicht elke financiële instelling, dus ook RegioBank, om de identiteit van iedereen, waaraan een financiële dienst wordt verleend, vast te stellen. Hiervoor dient u aan de balie te verschijnen met een identiteitsbewijs. Op grond van de wet moeten wij als bewijs van een correcte identiteitsvaststelling een kopie van uw identiteitsbewijs in onze administratie te hebben.

Met welk identiteitsbewijs kan ik mij legitimeren?
Voor particulieren:In het kort: een paspoort, een Europese identiteitskaart, een Nederlands rijbewijs, een Nederlands vreemdelingendocument (met Romeinse cijfers of W-document). Het is daarbij erg belangrijk dat het identiteitsbewijs geldig is, het mag dus niet verlopen zijn. Voor rechtspersonen: Met een gewaarmerkt uittreksel uit het register Kamer van Koophandel, dat niet ouder dan drie maanden mag zijn, en daarnaast een identiteitsbewijs, zoals hierboven beschreven bij particulieren, van de vertegenwoordigingsbevoegden.

Ik heb geen identiteitsbewijs en kan u dus ook niets tonen.
Wat moet er nu gebeuren? U dient alsnog een identiteitsbewijs (een Europese identiteitskaart of een paspoort) aan te vragen bij het gemeentehuis in uw woonplaats. Nadat u dit hebt ontvangen, verzoeken wij om hiermee bij ons kantoor langs te gaan.

Ik ben al heel lang klant bij RegioBank en men kent mij goed op kantoor. Moet ik toch langskomen om mij te identificeren?
Inderdaad verzoeken wij u toch langs te komen met uw identiteitsbewijs, omdat wij volgens de “Wet identificatie bij dienstverlening” moeten aantonen dat wij uw identiteit hebben vastgesteld.

Ik ben fysiek niet in staat om langs te komen. Wat moet er nu gebeuren?
Wij verzoeken u toch om een mogelijkheid te vinden om met uw identificatiebewijs langs te komen. Is dit absoluut onmogelijk dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Mag ook iemand anders langskomen met mijn legitimatiebewijs?
Nee, want een bankmedewerker moet zich ervan overtuigen, dat hij met de juiste persoon te maken heeft.

U vraagt mij om vóór een bepaalde datum langs te komen. Dat lukt mij absoluut niet. Mag ik ook later komen?
Wij vragen u dan om even contact op te nemen, zodat een afspraak gemaakt kan worden. Het kan overigens wel voorkomen, dat u nog herinneringsbrieven ontvangt.

Ik heb recent al een kopie laten maken van mijn identiteitsbewijs. Moet ik nu weer langskomen?
Ja, wij verzoeken u opnieuw langs te komen, omdat het mogelijk is dat de vorige kopie niet aan de eisen voldoet.

Ik ben gemachtigde voor de rekening, die op naam staat van een derde (bijvoorbeeld vader, moeder, kind). Moet ik mij dan ook laten identificeren?
Ja, ook dan dienen wij u te identificeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Daarnaast dient ook de rekeninghouder zich te laten identificeren, tenzij u als wettelijk vertegenwoordiger van deze rekeninghouder optreedt; hiervan is sprake als de rekeninghouder jonger is dan 14 jaar of als de rekeninghouder onder curatele is gesteld.

En als ik niet langskom, wat gebeurt er dan?
We gaan ervan uit dat het zover niet hoeft te komen, maar uiteindelijk kan het erin resulteren dat wij uw producten moeten blokkeren totdat u zich komt legitimeren. Het is daarbij belangrijk om u te realiseren dat ook alle andere banken u zullen vragen uw legitimatiebewijs te tonen, voordat ze een rekening kunnen openen.

Mijn rijbewijs/paspoort is kortgeleden verlopen. Is dat een probleem?
Op het moment van identificatie moet uw legitimatiebewijs geldig zijn. Een verlopen bewijs kunnen wij niet accepteren.
Ik stuur wel een kopie identiteitsbewijs per post. Is dat ook goed?
Nee, want een bankmedewerker moet zich ervan overtuigen, dat hij met de juiste persoon te maken heeft. En daarvoor moet u toch echt persoonlijk langskomen.