Disclaimer

Wij streven ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Wij accepteren echter geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt en er kan geen enkel recht aan de gegevens worden ontleend.

Alle door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden overeenkomstig de wet en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf verwerkt. Eventuele beperkingen van internet ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens liggen echter buiten onze invloedssfeer en kunnen ons niet worden aangerekend.

(c) 2023 Assurantiekantoor Louwet.