IBAN: International Bank Account Number

Het International Bank Account Number (IBAN) is een bankrekeningnummer om grensoverschrijdende betaaldiensten binnen Europa te standaardiseren.

Bankafschrift
Uw IBAN nummer staat evenals de BIC code vermeld op uw betaalrekening afschriften.

Voordelen
Het IBAN bevat voldoende informatie om zowel de bank als de rekening van de begunstigde te identificeren. Daardoor kan een betaling naar een IBAN geautomatiseerd en foutloos worden doorgestuurd naar de bank van de begunstigde. Met behulp van een uniforme checkmodule kunnen banken controleren of het rekeningnummer van de begunstigde een bestaand nummer is.

Opbouw
– Het Nederlandse IBAN bestaat uit achttien posities en is als volgt opgebouwd:
– landcode (2 posities): NL
– controlegetal (2 posities): wordt berekend volgens de uniforme berekeningsmodule
– bankcode (4 posities):
– rekeningnummer (10 posities): 0123456789 (bestaand rekeningnr. voorafgegaan door een nul)